LIANG - I škola původního tchaj-ťi čchüan stylu Čchen
Buddha ( cca 600 let př.n.l.) indický princ z rodu Šákjů zásadně ovlivnil dějiny lidstva. je jeho učení člověkem dneška leckdy považováno za jakýsi přežitek, mnozí adepti bojového umění poznávají jeho absolutní nad-časovost.
CHEN STYLE TAI JI QUAN
škola LIANG - I
KVĚTY TICHA - meditační skupina
Vážení přátelé, tato rubrika s tématy důležitými pro zdárný vývoj mysli je přesunuta na facebook školy Liang-I. Toto informační médium umožňuje pružnější obsluhu a nabízí i nové možnosti komunikace. Využijte možnosti přímo se vyjadřovat k tématům v diskusi.
Usedl Siddhártha ve stínu stromu Bódhi a plně odhodlaný řekl: ”Nevstanu dříve, dokud nedosáhnu vysvobození, dokud nedosáhnu nejvyšší a konečné moudrosti.” Tu k němu ještě jednou přistoupil Mára, pán touhy a žádostivosti a zaútočil na něj celou armádou démonů. Avšak Siddhártha dál seděl nepohnutý a zbraně a šípy démonů se v květy proměnily....
Tušové kaligrafie často výstižně vy- jadřují podstatu duchovní Cesty: ”Mysl-srdce” a “Klid nazírání”
slova pro Vaši mysl:
SRDEČNĚ ZVEME
Meditační skupina KVĚTY TICHA je společenství těch, kdo chtějí poznat svoji mysl, její podstatu i skryté zákonitosti skutečnosti. “Mysl je král, jenž vše vytváří” , praví se v jednom tibetském úsloví. Vydejme se cestou poznání, cestou správného náhledu na vše, co nás potkává, cestou správného jednání ve všem, co je třeba vykonat a dospějeme k dobru a spokojenému životu. Ve skupině probíhá nejen intenzivní řízená meditační praxe, ale i postupné systematické otevírání dalších spirituálních témat, která jsou důležitá pro zdárný vývoj adeptů. Květy ticha jsou skutečnou duchovní esencí školy Liang-I. Meditace je cesta nejen ke kontrole vlastní mysli. Pročištěním a ovládnutím vlastní mysli lze dospět k pročištění a ovládnutí těla i jeho energií. Ladné, plynulé, uvolněné, avšak přesto silné a efektivní pohyby mistra Tchaj-ťi čchüan jsou odra- zem nejen kvalit jeho fyzického těla, ale především kvalit jeho mysli. Zatímco taoistická cesta směřuje skrze tělo, vychází z opačného pólu vstříc cesta buddhistická, jež probouzí a kultivuje mysl. Kultivací obou pólů lidské existence lze vývoj jedince podstatně urychlit. Není náhodou, že z kast válečníků starověkých civilizací vyvstala nejvyšší vrstva společnosti - kněží. Metody získání patřičných kvalit mysli válečníka byly v dávných dobách i zdrojem poznání zasvěcenců nejvyšších. Dnešní adept nemusí oblékat kněžské roucho, popřípadě nosit meč a brnění, aby dokázal kontrolovat svoji mysl. Nemusí ani odcházet do hor a jeskyní, aby mohl pracovat sám se sebou, se svým já, se svými touhami, vášněmi i slabostmi. Cesta válečníka je cestou sebezapření, pokory a sebekontroly, kdy jsou tyto vysoce potřebné vlastnosti rozvíjeny nejen na úrovni mysli, ale i v každodenních činnostech, v procesu hledání a udržování čistoty “mysli - srdce” . Do praktického systému školy Liang-I jsou zařazovány vysoce účinné metody kontroly mysli Čchan (Zen) buddhismu . Přirozeně vytvářejí schopnosti žáků korigovat jemné detaily fyzických pohybů i výrazně pokročit v poznání vnitřní skutečnosti. Toto poznání je pro adepta nanejvýš cenné a nenahraditelné. Rozpoznáním principů fungování vlastní mysli můžeme nahlédnout do vlastního srdce i do srdcí dalších bytostí. Prociťováním sounáležitosti a soucitu můžeme nalézt duchovní smysl bojového umění a lidského života vůbec .
stačí kliknout na ikonu dole a jednoduše se přihlásit