CHEN STYLE TAI JI QUAN
OHLASY A REFERENCE Škola Liang - i usiluje o dobrý zvuk svého jména. Našim krédem je odborný, otevřený a poctivý přístup ke všem našim žákům. Do jaké míry se nám to daří, posuďte z ohlasů a zkušeností studentů školy. Jednotlivé příspěvky žáků jsou řazeny sestupně, tedy od nejnovějších nahoře.                                                                                        Celkem příspěvků: 11  “Po nedávno prodělané léčbě chemoterapií a radioterapií jsem se dlouhodobě nalézala ve špatném psychickém i fyzickém stavu. Hledala jsem záchytný bod, o který bych se opřela a začala žít dál a hlavně "jinak"! Chtěla jsem ve svém životě něco změnit, musela jsem najít novou hodnotu a tu v sobě rozvíjet, jinou cestu k životu jsem neviděla. Kamarádka mi poradila, abych zkusila cvičení čchi-kung, které v Klatovech vede prý vynikající učitel pan Josef Šteflík. Ubezpečovala mě, že toto cvičení bych byla schopná zvládnout, a že by mě zaručeně povzbuzovalo duševně i fyzicky. Zúčastnila jsem se tedy v září 2012 ukázkové hodiny ve Studiu Paprsek a zůstala už v kurzu napořád. Zjistila jsem, že kurz je veden opravdu perfektním učitelem, který se cele věnuje všem i každému jednotlivě, poctivě opravuje naše "pozice", všechny cviky dělá s námi a jeho ukázky jsou více než kvalitní! Svým poutavým, moudrým a pravdivým vyprávěním nám poskytuje duchovní vzdělání a vzpruhu, všechna jeho slova si ukládáme v hlavě, přemýšlíme o nich a ani nedutáme.....Nechci ještě zapomenout na prima kolektiv, který se kolem tohoto učitele vytvořil. Na hodinách se netváříme jen vážně, ale též se často smějeme, a pozitivně přistupujeme ke cvičení i k životu. Důležité je pracovat sám na sobě, být lepší a tím i zdravější, umět správně využít energie, které máme k dispozici, na ničem nelpět, být nezávislý, svobodný...to vše a mnohem více nás učí čchi-kung a pan učitel! Často jdu na cvičení po celém dni unavená a bez nálady, připadá mi, že na cvičení již nezbyde síly....Pak si poslechnu slova našeho pana učitele a jednotlivé cviky přicházejí samovolně, zlehka a cítím energii, jak proudí mým tělem! A po skončení cvičení zažívám stav "euforie", únava ze mne spadne a vše nepatřičné jakbysmet! Čchi-kung navštěvuji od září, přitom pravidelně jezdím na lékařské kontroly do Prahy a věříte, že mám všechny markry a vyšetření v pořádku?! To není náhoda, vděčím za to právě čchi-kungu, hlavně vynikajícímu učiteli panu Josefu Šteflíkovi, prima kolektivu, ale také sama sobě, protože díky všemu výše popsanému jsem se změnila, uvažuji jinak a žiji jinak!”                                                                           Dana - 56 let  “Když otevřu hodnotnou knihu - odbornou knihu, beletrii - přepadá mě často podvědomý pocit pokory a díku, že se takto mohu dotýkat myšlenek největších velikánů ducha - Newtona, Tolstoje, Balzaca, Alberta Schweitzera a nespočtu dalších. Stejně tak když se ozvou tóny z díla Mozarta, Verdiho ... mohu být alespoň z části, dané omezeností mého ducha, být účasten tomu, co se kdysi vytvářelo, někdy snadno, někdy v těžkém zápasu o pravdivost a dokonalost, v mysli vyjímečných lidí, géniů. Podobný pocit respektu a vděčnosti, ve mě vzbuzuje fakt, že se v Plzni ve škole LIANG-I setkávám s autentickým učením taiji. Poznání, které dávní mistři pochopili a přetavili ve své mysli v pokyny svým žákům a následovníkům, nám předanou tradicí od velmistra Čchen Xiao Wanga předkládá učitel této školy Josef Šteflík - a je jen na nás, jak moc doopravdy chceme toto poznání přijmout. Každému dobrému učiteli patří dík, takže děkuji, Josefe!!”                                                                            Ladislav - 60 let  “Dovolte mi, abych se v krátkosti zamyslel nad semináři vedenými naším dlouholetým učitelem Josefem Šteflíkem. Přínos pravidelných seminářů pro naše cvičení a studium Čchen tchaj-ťi je velký, a myslím, že mohu mluvit za všechny, co je navštěvujeme již léta. Všiml jsem si, že pro nás znamenají čím dál více, že postupem času si jasně uvědomujeme, jakou proměnou pod vedením našeho učitele procházíme. Během hodin našeho samostatného cvičení v pražské tělocvičně se sice navzájem opravujeme a hledáme přesné vyjádření formy, ale vedení učitele Josefa je opravdu jiné - je schopen detailně opravit naše pozice a pohyby a jasně nám vysvětlit každou formu, včetně jejího skrytého obsahu.  Mnohé si odnášíme i z krátkých teoretických rozborů, které učitel vkládá do pauz mezi jednotlivými bloky semináře, které tématicky ladí a zaměřuje, abychom pochopili co nejvíce. Pociťujeme stále více, že jeho semináře nejsou pouze zdrojem nových cviků a sestav, ale stávají se předně silnou motivací k dalšímu studiu. Každý seminář stojí za to a vždy si odvezeme něco navíc. Něco, co všichni při zpáteční cestě do Prahy vnímáme, ale co jde těžko popsat…v každém případě máme ještě dlouho o čem přemýšlet.”                                                                                      Honza - 36 let  “Po letech praxe bojového umění jsem pocítil potřebu udělat krok kupředu…rozvíjet se dále pomocí čchi kungu. Došel jsem k poznání, že je potřeba rozvinout svoji duchovní stránku, tedy to, co nás dělá lidmi. Dnešní uspěchaná doba nás nutí letět jako šíp...a často zapomínáme, že žijeme tady a teď. A to je také jeden z důvodů, proč se učím čchi kung. Znovu se vracet domů...jen být tady a teď... život se pak stává mnohem jednodušší a mám více času jej skutečně prožít. Spousta lidí při svých problémech hledá pomoc všude možně, jen ne u sebe...Dnešní “vyčůraná” doba nabízí desítky zázračně rychlých „new age“ směrů, které zaručují lehkou a snadnou cestu i zkratku k nadpřirozeným schopnostem, samořejmě vše zakončené kýženým certifikátem. Já si myslím, a mé zkušenosti to potvrzují, že toto nejsou věci, které se dají koupit jako v supermarketu! Proto jsem si vybral klasický a prověřený systém čchi kungu, který má aspekty postupného a bezpečného rozvoje. Díky němu a jeho jemným metodám mám možnost poznávat sám sebe, odstraňovat bloky, které si všichni neseme třeba několik životů. Již na sobě cítím jeho vliv, vnímám více klidu a životní energie. Ale nic není zadarmo, čchi kung vyžaduje čas, trpělivost a mnoho práce. Snad nejdůležitější věc, proč se věnuji tomuto systému, je učitel Josef. Jsem rád, že jsem našel mistra, kterému mohu důvěřovat a mnohému se naučit.                                                                                                                                          Pavel - 29 let            “Zdravím všechny příznivce čchi kungu a především našeho učitele Josefa Šteflíka. Již více než rok se scházíme ve studiu Paprsek k pravidelnému cvičení a je to naprosto úžasné. Hodně jsem se vnitřně zklidnila, nehledám už jinou cestu, přestala jsem dělat lidově řečeno blbosti. Trošku jsem měla problém s uzemněním, protože se mi dost líbilo mé ulétávání, ale nakonec se to podařilo. Zažívám naprostý klid a radost tady a teď. Trošku jsem byla zaskočená, když se mi začaly při cvičení objevovat zvláštní věci, vidím auru a další světelné paprsky, které lidé vyzařují. Ještě nevím, co s tím mám dělat dál, a tak to na radu učitele zatím jen s odstupem pozoruji, setrvávám v pozici svědka...a je to velmi příjemné. Děkuji ti, učiteli, za tvou trpělivost, ochotu mne vždy vyslechnout a poradit, jak dál. A k tvému pondělnímu svátku ti přeji hodně šikovných žáků, hodně humoru a radosti.”                                                                                                          Alena - 54 let          “Moje první seznámení s čínským cvičení Taiji proběhlo před cca 7 lety v jednom nejmenovaném městě, konkrétně styl Yang, ale kurzy se mně zdály komerčně zaměřené, bez patřičné hloubky poznání, což bylo pro mě zklamáním, nicméně i za tuto zkušenost děkuji, protože nastartovala mojí motivaci více porozumět tomuto unikátnímu systému. Po asi roce cvičení doma jsem usoudil, že tudy cesta nevede a začal hledat učitele, nebo společenství kde bych mohl nalézti to, co považuji za důležité - opravdové pochopení systému, včetně jeho filozofických a duchovních základů.  Řízením osudu jsem se dověděl o učiteli Josefu Šteflíkovi, který tehdy vyučoval svoje žáky v obci Kbel na jižním Plzeňsku. Hned od první chvíle mě zaujal jeho výukový systém, kde byl neustále kladen důraz na pochopení základních principů vycházejících z taoismu a budhismu, zejména zjednodušení věcí, být prost zbytečných nánosů, odpoutání se od jednotlivostí a práci s fyzickým i mentálním těžištěm - dantienem. Přeneseno do formy Chen stylu Taijiquan, staré formy Lao Jia YiLu, kterou můj učitel vyučuje, je kladen důraz na čistou linii pohybů - principů v té nejprostší formě - činění nečiněním- wuwej, práci s dantienem, proměny dvou pólů, uvolnění, zakořenění, navíjení vlákna a spirálový pohyb, zkrátka pochopení principů, které vše prostupují. Po více jak 3 letém studiu pod vedením mého učitele ze školy Liang I, vnímám působení principů Tchaj-ťi hlouběji a zřetelněji, nejen v samotném cvičení, ale i v běžném životě a za to patří Josefu Šteflíkovi upřímný dík.”                                                                                                                                                     Petr - 40 let  "S Tchaj-ťi a Čchi-kungem jsem začala zhruba před sedmi lety u učitele Josefa Šteflíka, který v Praze vyučoval toto umění. Líbilo se mi, že se jednalo o malé společenství, kde se mohl plně každému věnovat a opravovat jeho chyby, na rozdíl od cvičení ve velkých komerčních tělocvičnách. Nutno ocenit i jeho trpělivost, kdy nám pořád dokola opravoval stejné chyby. Myslím, že jsem lépe zvolit nemohla. Byl tu tedy učitel, který namísto zázraků nabízel jen práci na sobě. Je to asi také jediný člověk, který dokázal odpovědět na mé otázky, mnohdy ještě dříve než jsem je vyslovila nahlas. Někde uvnitř vím, že to, co říká, je pravda, i když člověk někdy slyší věci, které by jeho ego raději ani slyšet nechtělo. Ale právě to, že dokáže říct věci, tak jak jsou, a jasně při tom ukázat cestu z problému ven, se mi na jeho stylu výuky líbí. Člověk má pak možnost na sobě pracovat a měnit se. Rovněž se značně zlepšil můj zdravotní stav, který byl vlastně důvodem, proč jsem s Tchaj-ti a čchi-kungem začala. Pak se k tomu samovolně přidala i duchovní stránka věci, měla jsem možnost zažít i mystické věci, o kterých jsem neměla ani páru, že existují. Pak se mi velice hodila jeho vysvětlení a rady, jak dále postupovat. Trochu nás tehdy mrzelo, když se pak rozhodl Prahu opustit a přestěhovat se blíže Šumavským lesům. Nakonec jsme to ale vyřešili semináři, které pořádá dvakrát do roka, spolu s jeho novými místními žáky. Oceňujeme rovněž i přátelská setkání u něho doma, kdy společně posedíme třeba nad šálkem čaje, v hovorech nad tématy duchovní cesty či ve chvílích, kdy nás uvede do všeříkajícího ticha. Chtěla bych mu zde poděkovat za celé naše Pražské společenství”                                                                                                                                                      Petra - 32 let  “Asi před 6 lety jsem začal pravidelně dojíždět na kurs „taj-či“do nejmenovaného města, cítil jsem to tak, že mě přitahuje a chtěl jsem se touto cestou rozvíjet. Bohužel způsob vedení byl dle mého názoru velice povrchní, neosobní, dotazy cvičitele obtěžovaly, v podstatě šlo o jakýsi rychlokurz bez hloubky poznání. Byl jsem velmi potěšen, když jsem letos na jaře zjistil, že je možnost začít cvičit Tchaj-ťi přímo v Klatovech a po prvních hodinách jsem viděl, že jde o zcela odlišný přístup ve srovnání s výše uvedenou zkušeností. Začali jsme cvičit spolu s  manželkou a velmi si vážíme toho, že náš učitel pan Josef Šteflík se všem žákům velmi věnuje, trpělivě vysvětluje a ukazuje jednotlivé cviky a především seznamuje nás s Tchaj – ťi jako způsobem myšlení, způsobem života. Přirozenou formou nám zpřístupnil toto učení a ukazuje nám naše možnosti. Neopomene zdůraznit nutnost našeho vlastního nasazení a doporučuje určité disciplíny, které vedou žáky k úspěchům. Jeho opravdový přístup je dle našeho názoru dnes spíše již výjimečný a touto formou mu i za něj děkujeme. Odkrývá nám skutečné bohatství dochované z dávných dob. Jak se vyvíjel náš život, přibližovali jsme se k různým možnostem, které byly a jsou pokrokem na naší Cestě a za tuto šanci děkujeme. Myslíme si, že Čchen Tchaj-ťi je šancí pro každého, kdo se chce odpoutat od dnešního „komerčního“ způsobu života a chce pokročit dále a výše …”                                                                                                                     Michal - 47 let a Lenka - 35 let  “Čchi-kung mě chytil na první pohled. Opravuji - na první ukázkové hodině. A nepustil. A moje zkušenosti po 5 měsících s ním? Dělá mi moc dobře počáteční zklidnění, které se během cvičení ještě více prohlubuje. Takovéhle zklidnění, zastavení se, ponoření se do vlastního nitra, potřebuje v dnešní uspěchané době každý z nás, ať už si to uvědomuje nebo něco takového naprosto zavrhuje. Takže první plus zaznamenalo moje "duchovno". Ale "fyzično" přišlo na řadu hned poté. Cítím energii, která mnou proudí během cvičení, lépe si uvědomuji svoje tělo. Ve své masérské praxi pracuji s lidmi, rovnám jim klouby, páteř, držení těla. Když mě ale při jednom stoji pan učitel poopravil pozici a srovnal hrudník a hlavu na střed, okamžitě mě napadlo cosi o kovářově kobyle :-) Od té chvíle už vím, jak srovnat sama sebe, jak opravit svoji křivost :-) Druhé obrovské plus! Ještě musím zmínit to, že nás každého jednotlivě pan učitel v každé pozici opravuje, takže nehrozí, že bychom si zafixovali chybný postoj. Nemohu zapomenout ani na třetí, neméně důležité pozitivum. Pan učitel Josef nám obohacuje cvičení povídáním, moc dobře se to poslouchá. Člověk si při tom uvědomí spoustu věcí, o kterých dříve nepřemýšlel, pochopí různé další souvislosti, posune se zase o kousek dál.  Takže úžasné propojení - cvičení těla i ducha. Co víc dodat? Děkuji nejen panu učiteli Josefovi.”                                                                                                                         Vendulka - 52 let  "Než jsem začal cvičit a pravidelně chodit na hodiny Tchaj-ťi a Čchi-kungu, tak jsem ani nevěděl, co tahle technika bojového stylu obnáší. Ale už po prvních hodinách čchi-kungu jsem měl pocit, že mi to pomůže uklidnit se a usměrnit mojí neklidnou mysl, s kterou souvisí i fyzické problémy mého těla. Po několika týdnech poctivého cvičení pod vedením zkušeného učitele Josefa Šteflíka se mi podařilo dosáhnout zlepšení - držení těla, ustoupila bolest zad, téměř úplně zmizel ekzém, kterým jsem trpěl už od mala(!) a celkově jsem se cítil lépe a vyrovnaně...Takže jsem moc vděčný, že se mi naskytla takováto příležitost, která mi pomohla ke zlepšení mého zdraví a zároveň mi dala možnost vidět život a svět kolem mě trochu jinak.. :Určitě bych to doporučil všem lidem, kteří by to chtěli zkusit. Tímto Ti chci, učiteli, za všechno poděkovat, ať ti žáci dělají jen radost.”                                                                                                                                Martin - 25 let                               "Už nevím, kdo první pronesl slova "Když je žák připraven, učitel se vždy najde", ale přesně podle těchto slov se nám objevil v Klatovech pan Josef Šteflík, učitel Tchaj-ťi čchuan a Čchi-kungu. Již půl roku se nám maximálně věnuje na naší cestě sebepoznání. Hodiny strávené při cvičení jsou tak úžasné, že se nám nikomu nechce odcházet domů. Není to jen cvičením samotným, ale i tím, co nám pan učitel vypráví o historii, architektuře, literatuře či umění. Je to dáno báječnou atmosférou, která se vytvoří. Já osobně pociťuji účinky cvičení nejvíce druhý den, kdy jsem doslova přeplněna energií a cíleně si nechávám nezáživné a nezábavné práce na tento den a ty se nějakým zázrakem hravě udělají. Nyní má každý možnost vyzkoušet a zvolit svou cestu."                                                                                                                     Alena - 53 let                                                                                                                                  A jak se k poznatkům svých žáků staví učitel?  Jsem potěšen upřímnými slovy svých žáků, ale ještě více se raduji z toho, že nalézají ve cvičení to podstatné. Dochází k nápravám letitých zdravotních problémů a co víc, věřím, že při napraveném pohledu na život a změnou lidské osobnosti může dojít k částečnému, nebo i úplnému odeznění všech možných i nemožných potíží. Jsem také potěšen zlepšující se fyzickou i mentální kondicí a pohybovými i energetickými dovednostmi svých svěřenců. U mnohých je již zřejmé principiální porozumění tomuto nádhernému umění. Budiž mým žákům dílčí úspěchy potvrzením správnosti nastoupené Cesty a výzvou k pokračování. Výsledky opravdu stojí za to. Ano, nenabízím z nebe spadlé zázraky a snadná řešení, ale systematickou a dlouhodobou práci na sobě, jako jediný způsob, jak dospět ke spokojenosti. Řečeno slovy mého dalšího skvělého učitele Steva Rowea- "Neznám lepší způsob, jak si zde, na zemi zasloužit křídla". Naše společenství Tchaj-ťi čchuan a Čchi-kungu jsou opět otevřena pro všechny zájemce . Můžete využít i možnost internetových konzultací na e-mailové adrese školy, popřípadě se zúčastnit našich společných setkání na facebooku.                                                                                                                                                              			            Těším se na setkání s Vámi, Josef Šteflík, učitel
LIANG - I škola původního tchaj-ťi čchüan stylu Čchen
CHEN STYLE TAI JI QUAN
škola LIANG - I
Cestou dávných mistrů